چهارشنبه 20 تیر 1397  10:22 ق.ظ


الف‌ ـ   قوانین  برگزاری مناقصات به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مرحله های برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌  می‌رسد و تنها در معامله هایی که‌ با رعایت‌ این‌  قوانین ‌  صورت دادن می‌شود و  کاربرد دارد.
ب‌ ـ قوای‌ سه‌گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌  کشور ایران ‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها و  سازمانها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ و  مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ و  بانکها و مؤسسات ‌اعتباری‌ دولتی‌ و  شرکتهای‌ بیمه‌ دولتی‌ و  مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ (درمواردی‌ که‌ آن‌ بنیادها و نهادها از  شدجه‌ کل‌ کشور می باشدفاده‌ می‌نمایند) و  مؤسسات‌ عمومی‌ و  بنیادها و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و  شورای‌ نگهـبان‌  قوانین ‌ اساسی‌ و همـچنین ‌دستگاهها و واحدهائی‌ که‌ شمول‌  قوانین ‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ می باشد‌ و  اعم‌ از این‌که‌  قوانین ‌ خاص‌ خود را داشته‌ و یا از قوانین‌ و قوانین‌ عام‌ تبعیت‌ نمایند نظیر وزارت‌ جهادکشاورزی‌ و  شرکت‌ ملی‌ نفت‌  کشور ایران ‌ و  شرکت‌ ملی‌ گاز  کشور ایران ‌ و  شرکت‌ ملی‌ صنایع‌ پتروشیمی‌ کشور ایران ‌ و  سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌  کشور ایران ‌ و  سازمان‌ بنادر و کشتیرانی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ کشور ایران ‌ و  سازمان‌ توسعه‌ و نوسازی‌ معادن‌ و صنایع‌ معدنی‌  کشور ایران ‌ و  سازمان‌ صدا و سیمای‌جمهوری‌ اسلامی‌  کشور ایران ‌ و شرکتهای‌ تابعه‌ آنها  وظیفه دارند در برگزاری‌ مناقصه‌ قوانین‌ این‌  قوانین ‌ را رعایت‌ کنند.
طبقه‌بندی‌ انواع‌ مناقصات‌

الف‌ ـ مناقصات‌ ازنظر مرحله های بررسی‌ به‌ انواع‌ زیرطبقه‌بندی‌ می‌شوند:
۱ـ مناقصه‌ یک‌ مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ می باشد‌ که‌ در آن‌ نیازی‌ به‌ ارزیابی‌ فنی ‌بازرگانی‌ پیشنهادها  نمی باشد . در این‌ مناقصه‌ پاکتهای‌ پیشنهاد مناقصه‌گران‌ در یک‌ جلسه‌ بازو در همان‌ جلسه‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌شود.
۲ـ مناقصه‌ دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ می باشد‌ که‌ به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار و  بررسی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها لازم‌ باشد. در این‌ مناقصه‌ و  کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ تشکیل‌ می‌شود و  نتایج‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها را به‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ گزارش‌ می‌کند و بر اساس‌ مفاد ماده‌ (۱۹) این‌  قوانین ‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌شود.

روش‌های‌  صورت دادن مناقصه‌

مناقصه‌ به‌ طرق‌ زیر  صورت دادن می‌شود:
الف‌ ـ در معاملات‌ کوچک‌ و  کارپرداز یا مأمور خرید  می بایست با توجه‌ به‌ کم‌ و کیف ‌موضوع‌ معامله‌ ( جنس  و  خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ کند و با رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و گرفتن فاکتور مشخص‌ و به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ خود و  معامله‌ را با تأمین‌ کیفیت‌ به‌کمترین‌ بهای‌ ممکن‌  صورت دادن دهد.
ب‌ ـ در معاملات‌ متوسط‌ و  کارپرداز یا مأمور خرید  می بایست با توجه‌ به‌ کم‌ و کیف ‌موضوع‌ معامله‌ ( جنس  و  خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ نماید و با رعایت‌ صرفه‌ وصلاح‌ و اخذ حداقل‌ سه‌ فقره‌ می باشدعلام‌ کتبی‌ و  با تأمین‌ کیفیت‌ مورد دید و  چنانچه‌ بهای‌ به‌دست‌ آمده‌ مورد تأیید مسؤول‌ واحد تدارکاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وی‌ باشد و  معامله‌ را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور  صورت دادن دهد و چنانچه‌ اخذ سه‌ فقره‌ می باشدعلام‌ کتبی‌ ممکن‌  نمی باشد  با تأیید مسؤول‌ تدارکاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز وی‌ و  به‌ تعداد موجود کفایت‌ می‌شود.


  • آخرین ویرایش:پنجشنبه 28 تیر 1397
نظرات()   
   
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات